Želim biti “gospodar svojega učenja”

Učim se aktivno, da si lažje zapomnim in znam uporabiti svoje znanje.

Aktivno se učite, ko ste miselno izzvani, da se želite dokopati do smisla in razumevanja, odkrivati določene stvari, dajati pobude in ustvarjati nove povezave. Za to je potrebno veliko več kot pozorno poslušanje in tudi več kot le vaja in utrjevanje. Pri aktivnem učenju prevzamete odgovornost za svoje učenje. To pomeni, da sami nadzorujete in vzdržujete svoje učenje, spremljate svoj napredek in razmišljate o svojih uspehih in neuspehih, da bi svoje dosežke izboljšali in nadgradili. To znanje bo potem res vaše in si ga boste lažje zapomnili ter znali uporabiti, ko bo to potrebno.

 

Kaj si želiš res dobro obvladati? Naredi akcijski načrt za uresničitev svoje želje.