Za mojo prihodnost gre

Jaz odgovarjam za svoje učenje. Za mojo kariero in za mojo prihodnost gre.

V sodobni šoli ne zadostuje več le pozorno poslušanje in točno odgovarjanje. Pomembno je tudi, da znaš postavljati tehtna vprašanja in se poskušaš dokopati do odgovorov. Pri tem zbiraš, preverjaš in kritično presojaš podatke iz različnih virov. Tako lažje oblikuješ samostojne sklepe in odločitve, ki jih znaš tudi zagovarjati. S tem se naučiš opredeliti, analizirati in reševati različne vrste problemov, od preprostih pa do bolj zapletenih, ter zanje poiskati strokovne, pa tudi ustvarjalne rešitve.

Najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju in uresničevanju svoje karierne poti imaš ti. To pomeni, da samostojno nadzoruješ svoje učenje, preverjaš svoj napredek, iščeš ustrezno podporo in pomoč ter priložnosti za samostojno učenje in praktično delo. Razmišljanje o tvojih uspehih, pa tudi napakah, ti bo pomagalo pri izboljšanju tvojih dosežkov.

 

Svoje učenje lahko nadzoruješ na primer tako, da gradiš svojo mapo učnih dosežkov, v kateri zbiraš različna dokazila o rezultatih svojega učenja ter o njih tudi razmišljaš. Poglej nekaj primerov