Kako postanem strokovnjak v svojem poklicu?

Za dobro opravljanje poklica potrebujem znanja in spretnosti s poklicnega področja.  

Poklicne kompetence so zmožnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje na določenem poklicnem področju. Nekatere poklicne kompetence so skupne več poklicem, druge pa so značilne samo za posamezne poklice. Predstavljajo znanje, spretnosti, pa tudi osebnostne lastnosti, ki ti omogočajo, da obvladuješ temeljne naloge na izbranem poklicnem področju ter strokovno razrešuješ probleme v poklicnem delu. Poklicne kompetence sistematično razvijaš predvsem pri pouku strokovnih modulov in pri praktičnem usposabljanju z delom, pa tudi pri drugih predmetih ter izvenšolskih dejavnostih. Nekatere poklicne kompetence lahko pridobiš tudi z aktivnim sodelovanjem v različnih društvih, s prostovoljnim delom, s samostojnim učenjem (tudi preko spleta), z delom doma, s priložnostnim delom …

Poklicne kompetence predstavljajo pomembno prednost na tvoji karierni poti.

 

Kaj so tvoje poklicne kompetence in kako jih lahko še okrepiš? Pomagaj si z vajami v mapi učnih dosežkov