V podjetju je čisto drugače kot v šoli

Praktično usposabljanje z delom mi omogoča stik z realnim delovnim okoljem v času mojega izobraževanja.

Praktično usposabljanje z delom (PUD) opravljaš pri delodajalcu, s katerim podpišeš pogodbo. Praktično usposabljanje je zate izjemno pomembno, saj ti omogoča stik z realnim delovnim okoljem in izgrajevanje znanja, spretnosti in veščin, ki jih ne moreš usvojiti v šoli. V srednjem poklicnem izobraževanju se lahko odločiš tudi za vajeniško obliko izobraževanja, pri kateri v podjetju preživiš več kot polovico časa (vsaj 55 tednov). V vajeniški obliki se pri delodajalcu naučiš tudi del strokovnih vsebin, ki se jih dijaki sicer naučite v šoli.

Najbolje se obnese, da cilje in izvedbo usposabljanja načrtujete v sodelovanju z delodajalcem in s podporo strokovnega delavca šole. Če vnaprej razjasnite pričakovanja in opredelite odgovornosti vseh vpletenih, lahko preprečite morebitne nesporazume in nezadovoljstvo. Strokovni delavci šole sodelujejo z mentorji, ki vodijo tvoje praktično usposabljanje, ter spremljajo njegov potek z namenom, da se zagotovi ustreznost in skladnost s katalogi znanja. Če praktično usposabljanje z delom ne poteka po načrtu, se lahko obrneš na organizatorja PUD ali svetovalno službo na šoli.

 

Ali poznaš svoje pravice in dolžnosti na praktičnem usposabljanju z delom?