O tem moram razmisliti

O svojih izkušnjah in opravljeni dejavnosti razmišljam tako, da jih ozavestim in globje dojamem.

Refleksija ni naključno, spontano razmišljanje, ki poteka sočasno z izkušnjo oz. opravljanjem dejavnosti, niti ni refleksija izražanje mnenja o nečem ali ocena opravljenega dela. Gre za namensko sprožen miselni proces, s katerim ozavestiš in na ta način globlje dojameš preteklo izkušnjo oz. opravljeno dejavnost. Pri tem oblikuješ svoj odnos do obravnavane učne vsebine (zakaj je to zame pomembno) in ugotoviš, ali ti potek učenja in tvoji učni dosežki ustrezajo. Refleksija vključuje tudi načrtovanje nadaljnjega učenja na osnovi spoznanj o pravkar zaključenem procesu učenja.

 

Preizkusi se v refleksiji. Svoja razmišljanja lahko zapišeš, narišeš, posnameš …

Oglej si zanimiv primer refleksije po opravljeni dejavnosti: