Ko znanje enega predmeta ni dovolj

Za reševanje realnih problemov v poklicu ali življenju potrebujem znanja in veščine z različnih področij.

V poklicnem okolju in vsakodnevnem življenju se soočaš z situacijami, za obvladovanje katerih potrebuješ znanje in veščine z različnih področij. Zato učitelji načrtujejo pouk, v katerem so predmeti med seboj povezani, kar zagotavlja bolj življenjsko učno okolje, učinkovitejše učenje in posledično trajnejše in uporabnejše znanje.

 

Začne se že zjutraj – v preprostem zajtrku se skriva cel predmetnik. Razmisli, katera znanja potrebuješ za pripravo zdravega in uravnoteženega obroka?

Ali pa za:

  • organizacijo zabave za prijatelje,
  • načrtovanje dvodnevnega izleta za cel razred,
  • nakup novega računalnika, telefona, obleke …,
  • izvedbo neke poklicne delovne situacije?

Oglej si, kako se dijaki v programu Gozdarski tehnik učijo meriti gozdne lesne sortimente. Učna situacija – gozdarji