Ko učenje postane užitek

V sodelovanju z drugimi rešujem konkreten življenjski problem in se ob tem sproščeno učim.

Učna vsebina je lahko predstavljena v obliki nekega življenjskega problema, ki ga je treba v nekem določenem časovnem obdobju izpeljati do konkretne rešitve v obliki izdelka, storitve, predstavitve … Izvedba takšnih projektov zahteva preplet teorije in prakse, pri tem pa usvajamo znanja, spretnosti in veščine, ki jih lahko uporabimo tudi v novih situacijah. Končni izdelek oz. produkt projektnega dela je načrtovan tako, da dijaki v njem lahko izkažete, da ste usvojili določene učne cilje.

Vloga učiteljev je, da  koordinirajo celotni proces projektnega učenja. Njihova vloga je v odpiranju in osvetljevanju dogajanja, v usmerjanju k ciljem, če je to potrebno, in v podajanju povratnih informacij. Projektno učenje spodbuja sodelovalno delo in omogoča bolj sproščene odnose med dijaki in učitelji.

 

Če želiš izpeljati projekt, ti je v pomoč učbenik Poslovni projekti, v katerem je dobro prikazan cel proces izvedbe projekta.

Poišči informacije o dizajnerskem načinu razmišljanja (design thinking).