Kako učitelji določijo oceno?

Učitelji spremljajo, kako napredujem in dosegam učne cilje ter ocenjujejo kakovost mojih učnih dosežkov.

Učitelj pričakuje, da boste v okviru učnega procesa usvojili in razvijali različna znanja, veščine in spretnosti, kar boste izkazali z izpolnitvijo neke naloge oziroma s preizkusom znanja, s pripravo izdelka ali pa z izpeljavo neke dejavnosti oziroma postopka. Opisi dosežkov, ki se od vas pričakujejo, se imenujejo opisni kriteriji. Z njimi je določeno, kakšen napredek naj bi naredili, katere rezultate naj bi dosegli in kakšno kvaliteto dela in izdelkov naj bi dosegli.

S pomočjo opisnih kriterijev boste lažje razumeli, kaj natančno učitelj pričakuje od vas – kakšen napredek, katere rezultate pri učenju ter kakšno kvaliteto dela in izdelkov.

Če poznaš opisne kriterije, se lahko v procesu učenja samostojno preverjaš. Svoje znanje poglabljaš in izboljšuješ tudi s pomočjo povratnih informacij, ki jih prejemaš od učiteljev in vrstnikov in ki niso zgolj številke, ampak iz njih lahko izveš, kje natančno se nahajaš v odnosu do predvidenih učnih izidov. To ti bo pomagalo tvoje izdelke, naloge in izvedbo dejavnosti izboljševati ter odpravljati morebitne pomanjkljivosti, preden zanje prejmeš oceno.

 

S pomočjo opisnih kriterijev oceni svojo digitalno pismenost in jezikovne kompetence.