Kako naj se odločim za naprej?

Postavim si cilje in iščem najprimernejše poti za njihovo uresničitev.

Na svoji karierni se srečuješ s številnimi odločitvami. Za dobre odločitve je pomembno, da poznaš sebe in svoje okolje in da razmišljaš o tem, kaj te veseli. Pomembno je, da znaš v okolju poiskati informacije o poklicih, možnostih in poteh izobraževanja, oblikah zaposlovanja in da se obrneš na strokovnjake, ki so ti pri tem lahko v pomoč (npr. šolska svetovalna služba).

Karierna pot ne zajema več samo poklicne odločitve, ampak so zanjo pomembne tudi veščine, kako načrtovati in spremljati lasten razvoj v poklicnem in osebnem življenju. Pravilnih kariernih odločitev je več, ne ena sama. Na tebi je, da se odločiš, katera je zate v nekem obdobju najboljša. Če ugotoviš, da odločitev ni bila prava, so tvoje poti še vedno odprte. Že med izobraževanjem lahko zamenjaš izobraževalni program. Pri tem se ti priznajo že opravljene obveznosti. S pridobljeno poklicno izobrazbo lahko opravljaš različna dela, lahko se specializiraš, pridobiš dodatna znanja … Delodajalci zelo cenijo tudi znanja in spretnosti, ki jih pridobiš izven šole z aktivnostmi v prostem času, npr. v različnih društvih, doma, s prostovoljnim delom, počitniškim delom, s samostojnim učenjem …

Znanja in spretnosti, ki jih pridobivaš tako v šoli (formalno izobraževanje) kot tudi izven šole po neformalni poti, skrbno beleži in hrani dokazila. Razmislek o tvojih dosežkih ti bo pri tvojih kariernih odločitvah prišel zelo prav.

 

Več uporabnih nasvetov najdeš v knjižici Moja kariera.