Delo v skupini je lahko zabavno

Skupaj lahko naredimo več in boljše kot vsak posebej.

Sodelovalno učenje poteka takrat, ko ste dijaki razporejeni v manjše skupine (2 do 6), učenje pa je organizirano tako, da posameznik v skupini ali paru doseže največji možni učni učinek in hkrati pomaga drugim k enakemu cilju. V skupini si dijaki razdelite vloge in odgovornosti, oblikujete pravila delovanja in se dogovorite o ukrepih v primerih odstopanja. Za uspešno sodelovalno učenje je potrebno, da se med seboj poslušate, upoštevate in spoštujete. Delo v skupini organizirate tako, da je zagotovljen enakovreden prispevek vsakega posameznika k skupnim ciljem.

Rezultat sodelovalnega dela je več kot le vsota posameznih prispevkov, saj mu prav sodelovanje zagotovi dodano vrednost.

 

Pomisli na svoje izkušnje s sodelovalnim učenjem. Kaj je bilo dobro, kaj bi se dalo izboljšati (upoštevanje pravil delovanja, spoštljiva komunikacija, enakovreden prispevek …)?