Delodajalci

Praktično usposabljanje z delom je za marsikaterega dijaka prvi stik z realnim delovnim okoljem. Zato je zelo pomembno, da jim po svojih zmožnostih omogočite optimalno izkušnjo usposabljanja z delom, tako da proces prilagodite njihovim zmožnostim, potrebam in interesom, saj dijaki najhitreje napredujejo, če jih postavite pred ravno prav zahtevne izzive. Cilje in izvedbo usposabljanja je zato najbolje načrtovati v partnerstvu z dijakom in šolo. Vnaprejšnja razjasnitev pričakovanj in opredelitev odgovornosti vseh vpletenih preprečuje morebitne nesporazume in nezadovoljstvo.