Učitelji Vodstvo šole

Šolski center, ki stremi k odličnosti

Poslanstvo šolskega centra Coleg Cambria je, da zagotavljajo uspeh vsem svojim dijakom in osebju.

Coleg Cambria je eden izmed največjih britanskih šolskih centrov in je nastal z združitvijo 6 prej ločenih šol. Vodstvo se zelo zaveda izzivov, priložnosti in pričakovanj okolja. Gradijo na preteklih uspehih in ugledu ter so kot zaupanja vreden partner močno vpeti v lokalno okolje. So izjemno ambiciozni in vneti zagovorniki vloge izobraževanja in usposabljanja kot spodbujevalca ekonomskega napredka in socialne pravičnosti.

Njihova vizija je, da postanejo mednarodno priznan izobraževalni center odličnosti.

Na prvo mesto postavljajo dijake in študente, ki jih navdušujejo, da se vključijo v učenje, razvoj, inovacije … Njihov uspeh je glavna prioriteta.

Imajo zelo ambiciozno vizijo, ki jo bodo uresničili samo, če bodo uspeli navdušiti (»inspire«) vse svoje osebje in jih opogumiti za kulturo inovacij in željo po napredku. Ključen izziv jim je motivirati in podpirati svoje zaposlene na poti k odličnosti.

Podrobnejši opis poslanstva, vrednot in ciljev vas bo navdušil.

Institucija: Coleg Cambria

Projekt: Mapping (VŽU – Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Velika Britanija, Wales