Učitelji

Problemsko učenje: Believe in me (Verjemi vame)

Sodelovanje dijakov različnih oddelkov pri načrtovanju in izdelavi dobrodelnega videospota je povezalo dijake in učitelje različnih oddelkov, da so pozabili na čas in bili na koncu upravičeno zelo ponosni na svoj izdelek.

Na začetku šolskega leta so se dijaki znašli v situaciji, v kateri so morali rešiti realen problem – izdelati glasbeni videospot, s katerim bodo pomagali zbirati sredstva v dobrodelne namene. Sodelovali so dijaki iz 6 različnih programov. V izvedbo projekta so vključili vse dijake. Tako je cel oddelek pisal besedilo skladbe, potem pa so skupaj izbrali najboljše besedilo in ga še izboljšali z idejami drugih dijakov. Izdelali so različne aranžmaje (pop, reggae, heavy metal …) in sami izbrali končnega. Snemali so različne »mikse«, načrtovali izdelavo videa od zgodbe, vizualizacije do montaže. Dijaki drugih programov so poskrbeli za izdelavo kulis, frizur in za ličenje.

Dijaki so bili vznemirjeni, navdušeni. Želeli so prispevati k rezultatu. Njihovo moto je bil: videti, narediti, biti aktiven. V šolo so prihajali tudi popoldan in ob koncih tedna. Za izpeljavo projekta so potrebovali 4 mesece. Dijaki so bili na koncu zelo ponosni na svoj izdelek, videospot Belive in Me

Believe_in_Me_SLIKA

Na valižanskem šolskem centru Coleg Cambria so se za problemski pristop na avtentični situaciji odločili potem, ko so metodo že preizkusili z odraslimi udeleženci. Želeli so, da dijaki dobijo individualne zadolžitve in lastništvo nad rezultati. Uporabili so metodo za samoregulacijo učenja, ki jo je razvil Malcom Kearsley leta 2010 in so jo že preizkusili z odraslimi v Grundtvig projektu. Sledili so 4 principom:

  • udeleženci naj bodo vključeni v načrtovanje in evalvacijo svojih učnih izidov,
  • izkušnje, ki vključujejo tudi napake, so temelj učnih aktivnosti,
  • udeleženci so bolj zainteresirani za učenje modulov, ki imajo takojšen, relevanten učinek na njihovo delo ali osebno življenje,
  • zato čim je mogoče, pričnejo z reševanjem čim bolj realnih situacij.

Na ta način uresničujejo ambiciozno zasnovano vizijo, v kateri na prvo mesto postavljajo dijake in študente, ki jih navdušujejo, da se vključijo v učenje, razvoj, inovacije … Njihov uspeh je glavna prioriteta, zato se jim zdi zelo pomembno, da imajo prave dijake v pravih programih. Prvi 4 tedni so ključni za prilagajanje, uvajanje, predstavitev ciljev programa … V tem začetnem obdobju se še pogosteje sprašujejo in preverjajo, ali so dijaki vpisani na ustreznem nivoju zahtevnosti, ali jim ustreza dinamika razreda, stil učitelja, so morda doživeli kulturni ali metodološki šok, kako so začutili utrip šole … Mentorji jih spremljajo, uvajajo v realne izkušnje, čeprav je v tem obdobju formalni kurikul nekoliko na »čakanju«. Ključen poudarek je aktiviranje vseh dijakov v oddelku, sprejemanje izzivov… a dijake v ozadju ves čas spremljajo, vodijo in usmerjajo. Dovolijo jim delati napake. Kmalu zatem začnejo dijake voditi do jasno začrtanih učnih izidov, z realnimi roki.

Namesto da poučujejo, raje ustvarjajo pogoje za učenje.

S problemskim učenjem bodo nadaljevali tudi v prihodnje, načrtujejo izdelavo animirane različice videospota, šolsko internetno radijsko postajo …

Institucija: Coleg Cambria

Avtor-ji: Dijaki Coleg Cambria pod vodstvom učiteljev

Projekt: Mapping

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Velika Britanija, Wales