Učitelji

Pregleden prikaz učnih izidov

Skupen dokument za vse deležnike, ki prikazuje, v katerih modulih dijaki dosegajo kompetence, ki so predvidene v izobraževalnem programu.

Danska ima dolgo tradicijo učnociljnega poučevanja. Primer prikazuje tabelo za veterinarske tehnike, v kateri je prikazano, v katerih modulih dijaki dosegajo kompetence, ki so predvidene v izobraževalnem programu.

Tabela je uporabna za vse deležnike, dijake, učitelje, delodajalce, starše idr. Z njeno pomočjo lahko spremljajo, kje so: katere kompetence so že dosegli, kaj pa še ostaja. S pomočjo spletne platforme Elevplan za vsakega dijaka spremljajo, v kolikšni meri so posamezni učni izidi doseženi.

Podobno tabelo bi lahko naredili za kateri koli program, in sicer na podlagi kompetenc, navedenih v katalogu znanja in poklicnem standardu. Kako bi jo lahko uporabili?

  • kot plakat v razredu
  • kot informacijo za delodajalce, pri katerih so dijaki na PUD
  • kot del dijakovega OIN; za vsakega dijaka lahko tudi spremljamo, v kolikšni meri so učni izidi doseženi

Oglejte si seznam učnih izidov za program Frizer

 

Projekt: Mapping (VŽU – Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Danska