Učitelji

Predstavitev učnih izidov v učbeniku

Učne izide lahko navajamo v obliki življenjskih vprašanj, ki dijaku ponazorijo, kako izgledajo učni izidi v praksi.

Cilje posameznih učnih enot lahko dijakom predstavimo na različne načine. V učbeniku Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih Alojzije Fink in Patricije Valentine Kobilšek (Grafenauer založba, 2012) so predstavljeni v obliki vprašanj, ki dijaka spodbujajo k razmišljanju in aktiviranju predznanja. Hkrati se ta vprašanja nanašajo na učne izide v praksi.

V katalogu znanja za modul Zdravstvena nega so cilji za enoto o spanju in počitku navedeni takole:

Informativni cilji:

  • razloži načine urejanja posteljne enote in  pojasni pomen urejenosti pacientovega okolja
  • pozna zakonitosti bioritma budnosti pacienta
  • razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti spanja in počitka
  • pozna ustrezno dokumentacijo

Formativni:

  • upošteva navade in običaje
  • ureja pacientovo okolje in posteljno enoto
  • spremlja, spodbuja in skrbi za spanje in počitek
  • poskrbi za prijetno in mirno okolje v času spanja in počitka
  • ukrepa pri odstopanju od normalnega spanja in počitka
  • dokumentira opravljene intervencije

V učbeniku pa so se avtorji odločili, da bodo cilje približali dijakom. V nadaljevanju učbenik prinaša teoretične vsebine in primere iz prakse, ki dijaku pomagajo odgovoriti na vsa tri uvodna vprašanja. Hkrati ponuja tudi naloge za uporabo pridobljenega znanja v praksi.

Literatura: Fink, A., Kobilšek, P. V.: Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih. Ljubljana: Grafenauer založba, 2012.

Institucija: Grafenauer založba

Avtor-ji: Alojzija Fink, Patricija Valentina Kobilšek, urednica Eva Grafenauer

Obdobje trajanja: 2012