Učitelji

Prednosti vodenja mape učnih dosežkov

Mapa učnih dosežkov omogoča dijakom in učiteljem lažji in učinkovitejši vpogled v predznanje in načrte dijakov, je odlična osnova za pogovor, načrtovanje aktivnosti za učenje, spremljanje napredka …

Spoznavanje in načrtovanje osebnih ciljev, stilov zaznavanja, zbiranje dokazil za priznavanje znanja, spremljanje razvoja ključnih in poklicnih kompetenc so le nekatera orodja v mapi učnih dosežkov, ki so dijaku v pomoč pri ozaveščanju svojih močnih področij, pri načrtovanju ciljev in spremljanju napredka.

Učitelju pa nudijo neprecenljive podatke, ki so odlično izhodišče za pogovor, ugotavljanje predznanja, za načrtovanje diferenciranih dejavnosti, aktiviranje dijakov, nudenje podpore dijakom, preverjanje in spremljanje napredka ipd.

Več o mapi učnih dosežkov.

Institucija: Biotehniški center Naklo, Srednja šola

Avtor-ji: Anja Krajnc Osenar

Projekt: Mapping (VŽU –Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Slovenija