Učitelji Vodstvo šole

Piramida

Piramida je mreža danskega šolskega centra Mercantec, ki podpira dejavnosti rednega izobraževanja in je sestavljena iz prostorskih zmogljivosti, strokovnih organizacij ter prostovoljcev.

Danski šolski center Mercantec za preprečevanje učnega neuspeha že nekaj let uporablja podporno mrežo, ki jo imenujejo Piramida. Mreža zajema prostorske zmogljivosti, strokovne organizacije in prostovoljce ter ponuja:

  • mentorje in tutorje za dijake,
  • pomoč pri iskanju ustreznih delodajalcev,
  • dodatno učenje bralnih spretnosti, dodatni pouk danščine in matematike,
  • prostovoljno pomoč, v katero se vključujejo stari starši,
  • svetovanje za področje odvisnosti od različnih drog,
  • psihologe,
  • nastanitev v dijaškem domu za dijake, ki imajo težave,
  • pomoč dijakom drugih narodnosti,
  • družabne aktivnosti.

Z individualnimi pogovori z dijaki opredelijo posameznikove potrebe, ki jih nato uskladijo z možnostmi, ki jih ponuja mreža. Piramido uporabljajo vse enote šolskega centra Mercantec, financirajo pa jo glede na velikost posamezne šole. Velik del sredstev za delovanje prispevajo sponzorji.

Predstavitev Piramide (v angleščini)

Institucija: Šolski center Mercante

Projekt: Mapping (VŽU – Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Danska