Učitelji

Pintakilta – prenos znanja v stroki

Pintakilta je model prenosa znanja v stroki, kjer se vmes med učiteljem in dijaki pojavi še izkušen dijak, ki nastopa kot tutor manj izkušenim. Na sliki Marika (v beli uniformi) uči Tonija (v sivi uniformi).

Model Pintakilta so razvili v programu za avtokaroseriste na poklicni šoli Tavastia na Finskem. Temelji na načelu prenosa znanja od učitelja do dijaka prek izkušenejših in že usposobljenih dijakov ter na načelu medsebojnega učenja med dijaki. Izkušenejši dijaki se od manj izkušenih ločijo tudi vizualno – nosijo namreč bele uniforme, ostali pa sive. Vsak dijak lahko na podlagi izkazanega znanja pridobi belo uniformo ter postane tutor ostalim dijakom.

Uporabljajo metodo projektnega dela, ki so jo podprli tudi z inovativno uporabo IKT: namesto zvezkov uporabljajo blog, njihovo osnovno orodje komuniciranja je mobilni telefon ali tablica, gradiva pa so dostopna na wiki prostoru.

Oglejte si opis modela (v angleščini).

Projekt: Mapping (VŽU – Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Finska