Učitelji

Organizacija odprtega kurikula

Povečana motivacija dijakov za učenje poplača trud, vložen v spremenjeno organizacijo odprtega kurikula, ki upošteva individualne potrebe in načrte dijakov.

Inovativna rešitev, da se dijakom ponudi tudi izbiro, ki je na voljo udeležencem izobraževanja odraslih, se je v praksi odlično izkazala.

Institucija: Biotehniški center Naklo, Srednja šola

Avtor-ji: Monika Rant

Projekt: Mapping (VŽU –Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Slovenija