Odprti kurikul kot priložnost za individualizacijo

Upoštevanje individualnih potreb in načrtov dijakov pri načrtovanju in izpeljavi odprtega kurikula zvišuje motivacijo za učenje.

Odprti kurikul nudi odlične priložnosti za upoštevanje individualnih potreb dijakov. Poznavanje dijakov in njihovih načrtov omogoča prilagojeno načrtovanje in organizacijo pouka. Vključitev ponudbe izobraževanja odraslih je inovativna rešitev, ki zelo poveča izbiro in posledično motivacijo dijakov.

Institucija: Biotehniški center Naklo, Srednja šola

Avtor-ji: Monika Rant

Projekt: Mapping (VŽU –Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Slovenija