Učitelji

Nudenje različnih oblik podpore dijakom

Osredotočenost na dijaka je pripeljala učitelje do številnih rešitev, ki omogočajo dijakom prevzemanje odgovornosti za lastno kariero in izbiro poti, ki vodijo k ciljem.

Spreminja se vloga učitelja, ki vedno manj predava in vedno bolj postaja mentor. Njegova pomembna naloga je, da vsakega dijaka usmerja k razmišljanju in prevzemanju odgovornosti za lastno učenje ter jih spodbuja za izbiranje poti, ki vodijo k zastavljenim ciljem.

 

Institucija: Biotehniški center Naklo, Srednja šola

Avtor-ji: Monika Rant

Projekt: Mapping (VŽU –Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015