Učitelji

Naj vaši dijaki blestijo!

Spletno okolje SPARCL ponuja pester nabor virov in aktivnosti, ki bodo dijake pritegnili in jim pomagali do uspeha.

Na šolskem centru Coleg Cambria imajo okolje »Learning framework«, ki je namenjeno zbiranju in izmenjavanju različnih aktivnosti in virov za učinkovito poučevanje. Razdeljeni so na 6 delov:

  • Kako dijake pritegnemo in motiviramo za učenje
  • Kako predstavimo cilje, učne izide
  • Kako na zanimiv način podamo novo snov
  • Kako aktivno uporabimo novo znanje
  • Ustvarjalne, inovativne aktivnosti
  • Refleksija o lastnem učenju, samoevalvacija

Oglejte si prevod nekaj izbranih primerov.

Institucija: Coleg Cambria

Avtor-ji: Carys Davies

Projekt: Mapping (VŽU – Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Velika Britanija, Wales