Dijaki Učitelji

Moč osebnega pogovora

Vzpostavljanje dialoga in osebni pogovori z dijakom so močno orodje za podporo procesu učenja. Čeprav vzamejo veliko časa, so pogovori v večini primerov vredni truda. Strokovni delavec (učitelj, svetovalec, mentor …) lahko deluje kot dijakovo ogledalo in mu s tem pomaga osredotočiti se na cilj in vizijo, razrešiti morebitne težave itd.

V šolskem letu 2014/2015 so na BC Naklo v izbranem razredu izvedli individualne pogovore z vsemi dijaki s pomočjo polstrukturiranih vprašalnikov. Dijaki so se na pogovor lahko pripravili, pogovore pa je izvedel razrednik v okviru spoznavnega tabora na začetku šolskega leta.

Razredničarka Joži Peternelj je povedala:

“Namen individualnih pogovorov je, da dijaka spodbudim k razmišljanju o samem sebi, o svojih načrtih in življenjskih ciljih.

Dijaki so bili sprva malce zadržani in začudeni, ko sem jih poklicala na pogovor. Vendar so kmalu spoznali, da je to zanje prednost, da se razredničarka zanima zanje. Počutili so se sprejete, pomembne in veliko jih je želelo spregovoriti o sebi: tudi o svojih težavah. Po začetnem nelagodju so bili zadovoljni, da so lahko nekomu izrazili svoje mnenje, svoje poglede in težave, o katerih je v razredu včasih težko spregovoriti. Sama pa sem bila zadovoljna, da jim lahko pomagam, jih spodbujam in podpiram pri njihovem odraščanju in razvoju.

S pogovori bom nadaljevala tudi v naslednjih šolskih letih.”

Ti pogovori so razredniku odprli oči, saj je lahko svoje delo oprl na vidike, potrebe in želje dijakov. Sami dijaki so tudi bili v večji meri sposobni razmišljati o svojem lastnem razvoju. Z osredotočanjem na osebno motivacijo za lastno izobrazbo je bilo lažje opredeliti cilje za prihodnost.

Eden od dijakov je osebni razgovor komentiral takole: »Bilo je zanimivo. Ugotoviš o sebi toliko stvari, ki jih prej nisi izrazil ali razumel. Postavi te na pravo pot. Govoriš bolj sebi kot učitelju, o svojih ciljih. In to je super. »

Oglejte si okvir za individualni razgovor, ki ga lahko prilagodite svojim potrebam.

Umetnost vodenja osebnega razvoja s pomočjo vprašanj je velik del pogovornih in »coaching« tehnik. V zadnjih letih je »coaching« postala izjemno priljubljena metoda, tako v izobraževalnem kot tudi v drugih  strokovnih sektorjih.

Institucija: Biotehniški center Naklo, Srednja šola

Avtor-ji: Joži Peternelj

Projekt: Mapping (VŽU –Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Slovenija