Dijaki Učitelji

Kontrolna lista za samoinštruiranje

Dijaki s pomočjo kontrolne liste za samoinštruiranje razmišljajo o svojem učenju in se zavejo povezave med kvalitetnim načrtovanje učenja, samim učenjem ter uspešnostjo pri preizkusu znanja.

Na BC Naklo-Srednja šola uporabljajo kontrolno listo za samoinštruiranje kot pripravo za preizkus znanja. Dijaki razmišljajo o svojem učenju pred učenjem, med učenjem in po opravljenem preizkusu.

Metodo so preizkusili kar pri matematiki, ki velja za težji predmet in predstavlja zato še poseben izziv. Dijaki so kontrolno listo uporabili tako, da so v času učenja izpolnili prvi del, ki govori o načrtovanju učenja, ter drugi del, ki zasleduje spremljanje samega učenja. Ko so prejeli povratno informacijo učiteljice matematike o uspešnosti pri preizkusu znanja, pa še tretji del oz. evalvacijo.

Preberite, kako so se tega lotili in kaj so ugotovili.

Institucija: BC Naklo – Srednja šola

Avtor-ji: Tadeja Fričovsky, Joži Peternelj

Projekt: Mapping (VŽU – Leonardo da Vinci)

Obdobje trajanja: 2013-2015