Delodajalci Učitelji Vodstvo šole

Delitev odgovornosti z deležniki

MIC Škofja Loka je vezni člen, ki povezuje in omogoča okrepljen pretok znanja med gospodarstvom in izobraževanjem ter dijakom omogoča sodelovanje v konkretnih razvojnih projektih že v času šolanja.

Plodno sodelovanje Šolskega centra Škofja Loka s podjetji je bilo 15.1.2015 kronano z ustanovitvijo Konzorcija podjetij za večjo kvaliteto tehničnega izobraževanja. Medpodjetniški izobraževalni center Škofja Loka je ustanovil konzorcij podjetij, ki povezuje gospodarstvo in izobraževanje na realnih projektih. Konzorcij podjetij za kvaliteto tehničnega izobraževanja je priložnost za nove izzive in skupne inovativne projekte. Sodelovanje prinaša mnoge pozitivne učinke kot so gradnja osebne kariere posameznika že v času izobraževanja, posledično višjo motivacijo udeležencev izobraževanj, večje zaposlitvene možnosti mladih, večja konkurenčnost, prostor za skupne inovativne projekte….

Podjetja konzorcija dijakom omogočajo sodelovanje v konkretnih razvojnih projektih. Tako so spomladi 4 dijaki pod vodstvom dveh mentorjev v podjetju Hidria predstavili zaključne rezultate razvojnega projekta. Od predlaganih posodobitev s strani dijakov bo ena takoj vključena v proizvodnjo, druga pa bo poslana v presojo tehnološkem oddelku. Število projektov podjetij v katerih sodelujejo dijaki se vsako leto povečuje. Vsak projekt ima jasno začrtan namen, časovne in finančne okvirje.

Sodelujoča podjetja so se zavezala, da bodo sodelovala pri posodabljanju opreme in tehničnih sredstev, ki bodo prispevala k visokemu nivoju usposobljenosti udeležencev izobraževanja in posledično hitrejšemu vključevanju dijakov in študentov v delovni proces podjetij. Podjetja bodo tako neposredno vplivala na izobraževalne procese in na razvoj kompetenc.

Več:

Formalnost, ki lahko spremeni življenje

Sodelovanje srednje šole za strojništvo z industrijo

Institucija: Šolski center Škofja Loka

Avtor-ji: Krištof Debeljak, ŠC Škofja Loka, Suzana P. Kovačič, Gorenjski glas

Država: Slovenija