Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Delitev odgovornosti z deležniki

MIC Škofja Loka je vezni člen, ki povezuje in omogoča okrepljen pretok znanja med gospodarstvom in izobraževanjem ter dijakom omogoča sodelovanje v konkretnih razvojnih projektih že v času šolanja.

Izbrani pojem

Razvojni portfolio

je instrument, ki služi posamezniku (učencu, dijaku, učitelju, uvajalcu sprememb itd.) za spremljavo lastnega napredka …