Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Pintakilta – prenos znanja v stroki

Pintakilta je model prenosa znanja v stroki, kjer se vmes med učiteljem in dijaki pojavi še izkušen dijak, ki nastopa kot tutor manj izkušenim. Na sliki Marika (v beli uniformi) uči Tonija (v sivi uniformi).

Izbrani pojem

Supervizija

na področju izobraževanja strokovnih delavcev se osredotoča na njihov profesionalni razvoj in podporo, strokovni in …