Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Splošne značilnosti pouka

izhajajo iz načel in vrednot, opredeljenih v nacionalnih strateških dokumentih in so: več iskanja, odkrivanja, …