Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Taksonomije in klasifikacije znanja

so namenjene podpori stopnjevanja zahtevnosti vprašanj, dejavnosti in nalog, pa tudi opredelitvi miselnih procesov, ki …