Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Vprašanja za preudarno vključevanje medijev v pouk

Katere naloge moramo realizirati v okviru konkretne učne situacije oz. učne enote? Katere so osnovne …