Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Piramida

Piramida je mreža danskega šolskega centra Mercantec, ki podpira dejavnosti rednega izobraževanja in je sestavljena iz prostorskih zmogljivosti, strokovnih organizacij ter prostovoljcev.

Izbrani pojem

Učni izidi

S pojmom učni izidi na tej spletni strani razumemo pričakovane učne dosežke dijakov ter njihovo …