Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Dvig kompetenc učiteljev

Usposabljanje izvajalcev izobraževanja v realnem delovnem okolju omogoča lažje spremljanje razvoja tehnologije in drugih sprememb na strokovnem področju, kjer poučujemo.

Izbrani pojem

Vrste aktivnega učenja

Odkrivajoče oz. izkustveno učenje: zahteva načrtovanje vseh faz spoznavnega procesa in dejavnosti, ki dijakom omogočajo …