Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Carpet patch

Model, ki nam pomaga pri pripravi na pouk, saj nas spomni na temeljne dejavnike, ki so predmet prilagajanja za doseganje optimalnih učinkov individualizacije.

Izbrani pojem

Kognitivna struktura

se nanaša na količino in raznolikost usvojenih znanj kot tudi na stopnjo urejenosti, sistematičnosti in …