Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Samoregulacija

je dejavno samouravnavanje lastnih občutkov v zvezi z učenjem, pa tudi védenja in miselne aktivnosti. …