Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Problemsko učenje: Believe in me (Verjemi vame)

Sodelovanje dijakov različnih oddelkov pri načrtovanju in izdelavi dobrodelnega videospota je povezalo dijake in učitelje različnih oddelkov, da so pozabili na čas in bili na koncu upravičeno zelo ponosni na svoj izdelek.

Izbrani pojem

Kompetence

Marentič Požarnik, (2006), ki se v svoji opredelitvi naslanja na Weinerta (1999), opredeli kompetence kot …