Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Kolegialno presojanje

služi kot dopolnitev samoevalvacije šole, ki tako pridobi pogled od zunaj od strokovnjakov za področje …