Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Prednosti vodenja mape učnih dosežkov

Mapa učnih dosežkov omogoča dijakom in učiteljem lažji in učinkovitejši vpogled v predznanje in načrte dijakov, je odlična osnova za pogovor, načrtovanje aktivnosti za učenje, spremljanje napredka …

Izbrani pojem

Sodobna komunikacijska in informacijska tehnologija

Tiskani mediji že nekaj časa zaradi hitrih sprememb vse bolj izgubljajo svoj primat, dopolnjujejo jih …