Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Izvedba hospitacije

Pojem hospitacije opredeljuje opazovanje pouka, ki zajema načrtovanje, izvedbo in pogovor, ki sledi opazovanju. Kakovostno …