Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Kontrolna lista za samoinštruiranje

Dijaki s pomočjo kontrolne liste za samoinštruiranje razmišljajo o svojem učenju in se zavejo povezave med kvalitetnim načrtovanje učenja, samim učenjem ter uspešnostjo pri preizkusu znanja.

Izbrani pojem

Taksonomije in klasifikacije znanja

so namenjene podpori stopnjevanja zahtevnosti vprašanj, dejavnosti in nalog, pa tudi opredelitvi miselnih procesov, ki …