Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Nacionalne smernice

za vzgojo in izobraževanje so opredeljene v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki …