Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Odprti kurikul

Vsaka šola ima priložnost, da del izobraževalnega programa (praviloma 20 %) določi sama glede na …