Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Ključne kompetence

so transverzalne in transdisciplinarne zmožnosti, ki so neodvisne od področja delovanja, hkrati pa neobhodne za …