Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Prednosti vodenja mape učnih dosežkov

Mapa učnih dosežkov omogoča dijakom in učiteljem lažji in učinkovitejši vpogled v predznanje in načrte dijakov, je odlična osnova za pogovor, načrtovanje aktivnosti za učenje, spremljanje napredka …

Izbrani pojem

Povratne informacije

so namenjene posameznemu dijaku, podajo mu natančno informacijo o razdalji med aktualnim, izkazanim znanjem in …