Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Nudenje različnih oblik podpore dijakom

Osredotočenost na dijaka je pripeljala učitelje do številnih rešitev, ki omogočajo dijakom prevzemanje odgovornosti za lastno kariero in izbiro poti, ki vodijo k ciljem.

Izbrani pojem

Učeča se skupnost

Šola postane učeča se skupnost, ko je učenje njena jedrna dejavnost in ko postane tudi …