Center RS za poklicno izobraževanje

Izbrani pojem

Akcijski načrt

je del letnega načrta šole in je izhodišče za oblikovanje akcijskih načrtov aktivov in timov …