Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Piramida

Piramida je mreža danskega šolskega centra Mercantec, ki podpira dejavnosti rednega izobraževanja in je sestavljena iz prostorskih zmogljivosti, strokovnih organizacij ter prostovoljcev.

Izbrani pojem

Akcijsko raziskovanje

je oblika samorefleksivnega preučevanja lastne prakse z namenom, da učitelj poglobi razumevanje lastnega dela in …