Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Kontrolna lista za samoinštruiranje

Dijaki s pomočjo kontrolne liste za samoinštruiranje razmišljajo o svojem učenju in se zavejo povezave med kvalitetnim načrtovanje učenja, samim učenjem ter uspešnostjo pri preizkusu znanja.