Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Dvig kompetenc učiteljev

Usposabljanje izvajalcev izobraževanja v realnem delovnem okolju omogoča lažje spremljanje razvoja tehnologije in drugih sprememb na strokovnem področju, kjer poučujemo.

Izbrani pojem

Načrtovanje učne vsebine

Učne vsebine je potrebno prilagajati in preoblikovati v skladu s sposobnostmi, nivojem doseženega znanja in …