Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Carpet patch

Model, ki nam pomaga pri pripravi na pouk, saj nas spomni na temeljne dejavnike, ki so predmet prilagajanja za doseganje optimalnih učinkov individualizacije.

Izbrani pojem

Nezavedna kompetentnost

Proces spreminjanja mentalnih modelov učiteljev poteka skozi več stopenj, od nezavedne nekompetentnosti preko zavestne nekompetentnosti …